Een van mijn favoriete vakken op school was geschiedenis. Mijn interesse is altijd uitgegaan naar alle tijdvakken en landen van de wereld, maar een stuk vaderlandse geschiedenis dat mijn bijzondere aandacht altijd heeft gehad is de periode van het ontstaan van Nederland als land en de bloei ervan in de Gouden Eeuw. Dat is te zien aan de boeken in mijn collectie. Met name de Nederlandse Opstand (Tachtigjarige Oorlog), Nederlanders overzee en de culturele geschiedenis vind je erin terug. Nederlandse letterkunde uit die periode zal in een aparte doorsnede worden behandeld.

Algemeen

Ackermans, Gian, Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705). Prometheus / Bert Bakker, Amsterdam, 2003. 1e druk – paperback, 569p. – [Cultuurgeschiedenis van de Republiek in de 17de eeuw]. (DHC 2878)

Andriesse, C.D., Titan kan niet slapen. Een biografie van Christiaan Huygens. Olympus, Amsterdam, 2007. 3e druk – paperback, 413p. (DHC 3862)

Beliën, H.M.; Deursen, A.Th.; Setten, G.J. van (red.), Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret. Bert Bakker, Amsterdam, 1996. 3e druk – paperback, 420p. (DHC 1016)

Busken Huet, Conrad, Het land van Rembrand [1]. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1886. 2e druk – gebonden, 520p. (DHC 127)

Busken Huet, Conrad, Het land van Rembrand [2]. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw [deel II, eerste en tweede helft]. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1886. 2e druk – gebonden, 327+436p. (DHC 129)

Deursen, A.Th. van, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk in de tijd van Maurits en Oldenbarnevelt. Van Wijnen, Franeker, 2010. 4e druk – gebonden, 571p. (DHC 5158)

Deursen, A.Th. van, De last van veel geluk. De geschiedenis van Nederland, 1555-1702. Bert Bakker, Amsterdam, 2004. 2e druk – gebonden, 372p. – [De Geschiedenis van Nederland; 4]. (DHC 2123)

Deursen, A.Th. van, Hollanders in hun Gewest tussen 1572 en 1648. Leven onder bescherming van Kerk – Staten – Stadhouder: 1. Bavianen en Slijkgeuzen; 2. Mensen van klein vermogen; 3. Maurits van Nassau [Drie luxe delen in cassette]. Bert Bakker, Amsterdam, 2016. 1e druk – gebonden, 471+454+331p. (DHC 7067)

Frijhoff, Willem, Wegen van Evert Willemsz.. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647. SUN, Nijmegen, 1995. 1e druk – paperback, 928p. – [Memoria: cultuur- en mentaliteitshistorische studies over de Nederlanden]. (DHC 6200)

Frijhoff, Willem; Spies, Marijke, 1650. Bevochten eendracht. SDU, Den Haag, 2000. 2e druk – gebonden, 704p. – [Nederlandse cultuur in Europese context; 1650]. (DHC 2860)

Huizinga, Johan, Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets. Contact, Amsterdam, 1998. 7e druk – gebonden, 187p. (DHC 1412)

Israel, Jonathan I., Nederland als centrum van de wereldhandel, 1585-1740. Vertaald uit het Engels door Frank van Meurs; Rick Tersmette, Van Wijnen, Franeker, 1991. 1e druk – gebonden, 504p. (DHC 7370)

Israel, Jonathan I., The Dutch Republic. Its rise, greatness and fall 1477-1806. Clarendon Press, Oxford [etc.], 1998. 3e druk – paperback, XXX+1231p. – [The Oxford History of Early modern Europe]. (DHC 6296)

Jardine, Lisa, Gedeelde weelde. Hoe de zeventiende-eeuwse cultuur van de Lage Landen Engeland veroverde en veranderde. Vertaald uit het Engels door Henk Schreuder, De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, 2008. 1e druk – gebonden, 442p. (DHC 3473)

Jorink, Eric, Het Boeck der Natuere. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping 1575-1715. Primavera Pers, Leiden, 2007. 2e druk – paperback, 510p. (DHC 2927)

Knegtmans, Peter Jan, From Illustrious School to University of Amsterdam. An Illustrated History. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007. 1e druk – paperback, 255p. (DHC 7008)

Kooijmans, Luuc, Vriendschap. En de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw. Bert Bakker, Amsterdam, 1997. 1e druk – paperback, 391p. (DHC 6912)

Lenarduzzi, Carolina, Katholiek in de Republiek. De belevingswereld van een religieuze minderheid 1570-1750. Vantilt, Nijmegen, 2019. 1e druk – gebonden, 475p. (DHC 7441)

Mak, Geert, De levens van Jan Six. Een familiegeschiedenis. Atlas / Contact, Amsterdam / Antwerpen, 2016. 6e druk – paperback, 444p. (DHC 7407)

Mooij, Annet, De polsslag van de stad. 350 jaar academische geneeskunde in Amsterdam. De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, 1999. 1e druk – paperback, 499p. (DHC 6058)

Mooij, Annet, Doctors of Amsterdam. Patient Care, Medical Training and Research (1650-2000). Vertaald uit het Nederlands door Beverly Jackson, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2002. 1e druk – paperback, 458p. (DHC 6442)

Panhuysen, Luc, De Ware Vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt. Atlas, Amsterdam / Antwerpen, 2005. 3e druk – gebonden, 526p. (DHC 5217)

Pettegree, Andrew; Weduwen, Arthur der, De boekhandel van de wereld. Drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw. Vertaald uit het Engels door Frits van der Waa, Atlas Contact, Amsterdam / Antwerpen, 2019. 1e druk – gebonden, 608p. (DHC 7000)

Prak, Maarten, Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek. SUN, Nijmegen, 2002. 1e druk – gebonden, 341p. (DHC 3200)

Schama, Simon, Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw. Vertaald uit het Engels door Eugène Dabekaussen, Barbara de Lange, Tilly Maters, Contact, Amsterdam, 1998. 3e druk – paperback, 682p. (DHC 1213)

Smit, Frans, Het oog van de wereld. Nederland in de Gouden Eeuw. De Ster, Breda, 1992. 1e druk – paperback, 334p. (DHC 2698)

De Nederlandse Opstand

Blokker, Jan, Waar is de Tachtigjarige Oorlog gebleven?. De Harmonie, Amsterdam, 2006. 1e druk – paperback, 201p. (DHC 5749)

Rodríguez Pérez, Yolanda, De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen. De Nederlanden in Spaanse historische en literaire teksten (circa 1548-1673). Vantilt, Nijmegen, 2003. 1e druk – gebonden, 336p. (DHC 7182)

Tex, Jan den, Johan van Oldenbarnevelt. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1980. 1e druk – paperback, 291p. (DHC 5252)

Woltjer, J.J., Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de Nederlandse Opstand 1555-1580. Balans, Amsterdam, 1994. 1e druk – paperback, 159p. (DHC 6677)

Zilverberg, S.B.J., Dissidenten in de Gouden Eeuw. Geloof en geweten in de Republiek. Fibula / Van Dishoeck, Weesp, 1985. 2e druk – paperback, 92p. (DHC 1836)

Reizen, scheepvaart en koloniën

Boxer, Charles R., De Nederlanders in Brazilië 1624-1654. Vertaald uit het Engels door H.G. Nijk, Atlas, Amsterdam / Antwerpen, 1993. 2e druk – paperback, 328p. (DHC 5564)

Breet, Michael m.m.v. Marijke Barend-van Haeften, De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten. Walburg Pers, Zutphen, 2003. 1e druk – gebonden, 544p. (DHC 7183)

Dash, Mike, De ondergang van de Batavia. Het ware verhaal. Vertaald uit het Engels door Tinke Davids, De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, 2006. 11e druk – paperback, 464p. (DHC 3148)

Gaastra, Femme S., De geschiedenis van de VOC. Walburg Pers, Zutphen, 2002. 1e druk – gebonden, 192p. (DHC 6454)

Gelder, Roelof van, Naar het aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland 1659-1729. Balans, Amsterdam, 2012. 1e druk – gebonden, 335p. (DHC 6568)

Heijer, Henk den, Expeditie naar de Goudkust. Het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626. Walburg Pers, Zutphen, 2006. 1e druk – gebonden, 208p. – [Werken van de Linschoten-Vereeniging; 105]. – (DHC 3937)

Heijer, Henk den, Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Tweede Westindische Compagnie op Afrika, 1674-1740. Walburg Pers, Zutphen, 1997. 1e druk – paperback, 445p. (DHC 6658)

Hesselink, Reinier Herman, De gevangenen uit Nambu. Een waar geschiedverhaal over de VOC in Japan. Vertaald uit het Engels door Jacques Meerman, Reinier Herman Hesselink, Walburg Pers, Zutphen, 2000. 1e druk – paperback, 256p. (DHC 6945)

Mello, Evaldo Cabral de, De Braziliaanse affaire. Portugal, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost Brazilië, 1641-1669. Vertaald uit het Portugees door Catherine Barel, Walburg Pers, Zutphen, 2005. 1e druk – paperback, 222p. (DHC 5302)

Roeper, V.D.; Wildeman, G.J.D., Ontdekkingsreizen van Nederlanders (1590-1650). Kosmos / Z&K Uitgevers, Utrecht / Antwerpen, 1993. 1e druk – paperback, 160p. (DHC 6014)

Wennekes, Wim, Gouden Handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden. Olympus, Amsterdam, 2007. 4e druk – paperback, 471p. – [Olympus]. (DHC 3150)