Ongetwijfeld behoort de Russische Bibliotheek van uitgeverij Van Oorschot tot de meest markante en mooist uitgegeven literaire reeksen, en dat al decennialang. Omdat vernieuwing en veranderende (vertaal)inzichten onvermijdelijk zijn, is er ook veel interessants te vermelden vanuit bibliografisch opzicht.

Onderstaande lijst is tot stand gekomen op basis van de exemplaren in de Bibliotheca Habetsiana en enig zoekwerk op internet. De titels die worden voorafgegaan door een asterisk ontbreken nog in genoemde collectie; daar ben ik dus afgegaan op wat ik op internet heb kunnen vinden. Verbeteringen en aanvullingen zijn van harte welkom, graag via het adres dat u onder het menu-item Over deze site –> Reageren kunt vinden.

Uitgangspunten en opmerkingen

(1) In de lijst worden alleen de gebonden luxe-edities genoemd, zoals de Russische Bibliotheek bedoeld is. De uitgeverij heeft enkele titels ook als paperback en/of als goedkopere (pseudo-)gebonden exemplaren uitgegeven met soms de vermelding "Russische Bibliotheek". Als verzamelaar ga ik hierin niet mee en in alle bescheidenheid vind ik dat de uitgeverij daar verre van zou moeten blijven.

(2) Rond 2001 is de uitgeverij van gedachten veranderd en worden Russische eigennamen herspeld: w wordt v ("Dostojewski" wordt "Dostojevski"). In de lijst wordt de auteursnaam genoemd zoals op de titelpagina vermeld.

(3) Indien er verschillende vertalingen zijn (o.a. Tsjechov, Dostojevski, Tolstoj) dan worden ze alle hieronder genoemd. Per auteur worden eerst de oudere en daarna de nieuwere genoemd. In geval van een nieuwe vertaling wordt dit er expliciet bij vermeld.

(4) De vermelding van aantal bladzijden is gebaseerd op de laatst genummerde pagina. Daar kun je van alles van vinden, maar dat is een keuze die ik lang geleden heb gemaakt en die eenduidig is over mijn collectie heen.

De dichters

Een apart blok reserveren we voor de dichters, die in één deel, veelal tweetalig zijn uitgegeven:

Achmatova, Anna, Werken. – vertaald door: Margriet Berg, Marja Wiebes. – 633 blz. – 1e druk: 2007. – Tweetalige uitgave.

Henkes, Robbert-Jan, Bij mij op de maan: Een keuze uit de Russische kindergedichten vanaf de zeventiende eeuw. – vertaald door: Robbert-Jan Henkes. – 575 blz. – 1e druk: 2016.

Majakovski, Vladimir V., Werken. – vertaald door: Marko Fondse. – 809 blz. – 2e druk: 1999. – Tweetalige editie. De eerste druk verscheen in 1993.

Tsvetajeva, Marina Ivanovna, Werken. – vertaald door: Margriet Berg, Marko Fondse, Anne Stoffel, Marja Wiebes. – 763 blz. – 1e druk: 1999.

Babel

Babel, Isaak, Verhalen. – vertaald door: Froukje Slofstra. – 570 blz. – 1e druk: 2013.

Een aantal van de nieuwere uitgaven, consequent met buikbandje.

Boelgakov

Boelgakov, M.A., Verzamelde Werken 1: Vroege verhalen – Aantekeningen van een jonge arts – De Witte garde – Verhalen over de burgeroorlog. – vertaald door: Aai Prins. – 560 blz. – 1e druk: 1994.

Boelgakov, M.A., Verzamelde Werken 2: Diaboliade – De eieren der Rampp-spoed – Hondehart – Het leven van de heer Molière – Zwarte sneeuw. – vertaald door: Marko Fondse. – 642 blz. – 1e druk: 1996.

Boelgakov, M.A., Verzamelde Werken 3: De meester en Margarita. – vertaald door: Marko Fondse, Aai Prins. – 448 blz. – 6e druk: 2006. – De eerste druk verscheen in 1997.

Boenin

Boenin, L.A., Verzamelde Werken 1: Verhalen 1892-1913. – vertaald door: Margriet Berg, Marja Wiebes. – 605 blz. – 1e druk: 1994.

Boenin, L.A., Verzamelde Werken 2: Verhalen 1913-1930. – vertaald door: Margriet Berg, Marja Wiebes. – 577 blz. – 1e druk: 1996.

Boenin, L.A., Verzamelde Werken 3: Het leven van Arsenjev – Verhalen 1937-1953. – vertaald door: Margriet Berg, Marja Wiebes. – 599 blz. – 1e druk: 1997.

Boenin, L.A., Verzamelde Werken 4: Brieven – Dagboek – Gedichten – Reisverhalen – Herinneringen. – vertaald door: Margriet Berg, Marja Wiebes. – 689 blz. – 1e druk: 2002.

Charms

Charms, Daniil, Werken. – vertaald door: Yolanda Bloemen. – 661 blz. – 1e druk: 2019.

Dostojewski

Vertalingen van Dostojewski's werk verschijnen al sinds 1956. In de jaren '70 en '80 verschenen er veelal herdrukken hiervan op basis van het bestaande zetsel. In en rond 2001 verschenen enkele titels in een nieuw zetsel, waarbij tegelijkertijd de omspelling van w naar v plaatsvond. Dat leidde soms tot merkwaardige combinaties van enerzijds binnenwerk en anderzijds boekband/omslag.
De nieuwe vertalingen zijn een paragraaf verderop te vinden.
De bijna complete set van de oude vertaling van Dostojevski.

Dostojewski, F.M., Verzamelde Werken 1: Romans en verhalen: Arme mensen – De dubbelganger – Een roman in negen brieven – Mijnheer Prochartsjin – De hospita – Polzoenkov – Een zwakke ziel – De eerlijke dief – Een kerstfeest en een huwelijk – Iemand anders z’n vrouw en de man onder het bed. – vertaald door: A. Voogd. – 573 blz. – 3e druk: 1986. – De eerste druk verscheen in 1958.

Dostojewski, F.M., Verzamelde Werken 2: Witte nachten – Njetotsjka Njezwanowa – Een kleine held – Oom’s droom – Het dorp Stepantsjikowo en zijn bewoners. – vertaald door: Hans Leerink. – 635 blz. – 2e druk: 1978. – De eerste druk verscheen in 1956.

Dostojewski, F.M., Verzamelde Werken 3: Aantekeningen uit het dodenhuis – De vernederden en gekrenkten. – vertaald door: Heleen A. Bendien. – 703 blz. – 1e druk: 1978. – De eerste druk verscheen in 1957.

Dostojewski, F.M., Verzamelde Werken 4: Een nare geschiedenis – Winterse opmerkingen over zomerse indrukken – Aantekeningen uit het ondergrondse – De krokodil – De speler – De eeuwige echtgenoot. – vertaald door: Hans Leerink. – 590 blz. – 1e druk: 1957.

Dostojewski, F.M., Verzamelde Werken 5: Misdaad en straf. – vertaald door: Jan Meijer. – 568 blz. – 5e druk: 1990. – De eerste druk verscheen in 1956.

*Dostojewski, F.M., Verzamelde Werken 6: De idioot. – vertaald door: Charles B. Timmer. – 761 blz. – 5e druk: 2001. – De eerste druk verscheen in 1967.

Dostojewski, F.M., Verzamelde Werken 7: Boze geesten. – vertaald door: Hans Leerink. – 783 blz. – 6e druk: 2013. – De eerste druk verscheen in 1959. In 2001 verscheen de 5e, herziene druk, op basis van nieuw zetsel en met omspelling van w in v (b.v. Dostojevski).

Dostojewski, F.M., Verzamelde Werken 8: De jongeling. – vertaald door: Paul Rodenko. – 654 blz. – 4e druk: 1994. – De eerste druk verscheen in 1956.

Dostojewski, F.M., Verzamelde Werken 9: De gebroeders Karamazov. – vertaald door: Jaap van der Eng. – 959 blz. – 7e druk: 2001. – De eerste druk verscheen in 1958. In 2001 verscheen de 7e, herziene druk. Deze heeft het binnenwerk omgespeld van w naar v, maar band en omslag nog in w.

Dostojewski, F.M., Verzamelde Werken 10: Dagboek van een schrijver. – vertaald door: Paul Rodenko. – 670 blz. – 4e druk: 2001. – De eerste druk verscheen in 1960. De 4e druk (2001) heeft het binnenwerk omgespeld van w naar v, maar band en omslag nog in w.

*Dostojewski, F.M., Verzamelde Werken 11: Brieven. – vertaald door: T. Bouwma, T. Veenhof. – 490 blz. – 1e druk: 1990.

Dostojevski (nieuwe vertaling)

Sinds 2005 verschijnen er ook nieuwe vertalingen van delen van het werk door Dostojewski, wiens naam sinds 2001 wordt gespeld als Dostojevski.
Deel 5 (Misdaad en straf) wijkt af: geen deelnummer op voorplat en niet de vermelding “Verzamelde Werken”

Dostojevski, F.M., Verzamelde Werken 1: Romans en verhalen: Arme mensen – De dubbelganger – Roman in negen brieven – Mijnheer Prochartsjin – De hospita – Polzoenkov – Een zwakke ziel – De eerlijke dief – Een kerstfeest en een huwelijk – Iemand anders z’n vrouw en de man onder het bed. – vertaald door: Arthur Langeveld, Madeleine Mes. – 581 blz. – 1e druk: 2017. – Nieuwe vertaling.

Dostojevski, F.M., Verzamelde Werken 2: Vijf romans: Witte nachten – Netotsjka Nezvanova – De kleine held – Wat oom had gedroomd – Stepantsjikovo en de mensen die er woonden. – vertaald door: Gerard Cruys, Arthur Langeveld, Madeleine Mes. – 648 blz. – 1e druk: 2018. – Nieuwe vertaling.

Dostojevski, F.M., Verzamelde Werken 3: Aantekeningen uit het dodenhuis – Vernederd en gekrenkt. – vertaald door: Gerard Cruys, Arthur Langeveld. – 733 blz. – 1e druk: 2019. – Nieuwe vertaling.

Dostojevski, F.M., Verzamelde Werken 5: Misdaad en straf. – vertaald door: Hans Boland. – 634 blz. – 1e druk: 2019. – Nieuwe vertaling.

Dostojevski, F.M., Verzamelde Werken 6: De idioot. – vertaald door: Arthur Langeveld. – 679 blz. – 1e druk: 2013. – Nieuwe vertaling.

Dostojevski, F.M., Verzamelde Werken 9: De broers Karamazov. – vertaald door: Arthur Langeveld. – 966 blz. – 5e druk: 2010. – Nieuwe vertaling, de eerste druk hiervan verscheen in 2005.

De nieuwe Dostojevski-vertalingen met buikbandjes

Gogol

De oudere vertaling van Gogol in 3 delen, waarvan deel 1 in nieuwe lay-out. Deel 3 heeft 2 verschillende versies.

Gogol, N.W., Verzamelde Werken 1: Avonden op een dorp bij Dikanka – Mirgorod. – vertaald door: Hans Leerink, Ton Eekman. – 531 blz. – 5e druk: 2006. – De eerste druk verscheen in 1959. Vanaf 1997 (4e, herziene druk) nieuw zetsel.

Gogol, N.W., Verzamelde Werken 2: Novellen – Toneel. – vertaald door: Charles B. Timmer. – 593 blz. – 3e druk: 1984. – De eerste druk verscheen in 1962.

Gogol, N.W., Verzamelde Werken 3: De lotgevallen van Tsjitsjikow of Dode zielen: Een episch dichtwerk. – vertaald door: Charles B. Timmer. – 524 blz. – 1e druk: 1965.

Gogol, N.W., Verzamelde Werken 3: De lotgevallen van Tsjitsjikow of Dode zielen: Een episch dichtwerk. – vertaald door: Charles B. Timmer. – 530 blz. – 3e druk: 1984. – Deze druk wijkt af van de eerste, zonder vermelding van herziening door de uitgever. Vanaf pagina 482 zijn enkele pagina’s tussengevoegd.

Gogol (nieuwe vertaling)

De nieuwe vertaling van Gogol in slechts twee delen en met nieuwe lay-out.
Bij de nieuwe vertalingen is voor een andere indeling van Gogols werk gekozen: geen 3 delen meer, maar 2. Zijn bekendste werk, Dode zielen, verschuift van deel 3 naar 2. Daardoor zijn oude en nieuwe delen niet meer te combineren. De vraag is of de weggelaten toneelwerken nog in een apart deel terugkeren.

Gogol, N.W., Verzamelde Werken 1: Avonden op een hoeve nabij Dikanka – Mirgorod – Peterburgse verhalen. – vertaald door: Aai Prins. – 735 blz. – 2e druk: 2018. – Nieuwe vertaling. De eerste druk hiervan verscheen in 2012.

Gogol, N.W., Verzamelde Werken 2: Dode zielen: Een poëem. – vertaald door: Aai Prins. – 464 blz. – 1e druk: 2014. – Nieuwe vertaling.

De nieuwe vertaling van Gogol in twee delen, met buikbandjes.

Gontsjarov

Gontsjarov, I.A., Oblomov: Roman in vier delen. – vertaald door: Wils Huisman. – 553 blz. – 9e druk: 2008. – De eerste druk verscheen in 1958. De 9e druk (2008) is gelijk aan voorgaande, behalve dat band en stofomslag de nieuwe naamspelling volgen (v in plaats van w).

Lermontow e.a.

*Lermontow, Michail J.; Herzen; Garsjin; Korolenko, Werken: M.J. Lermontow: Een held van onze tijd / M.J. Lermontow: Vorstin Ligowskaja / A.I. Herzen: Van de andere oever / A.I. Herzen: De plicht boven alles / W.M. Garsjin: De rode bloem / W.G. Korolenko: Makars droom. – vertaald door: Hans Leerink, Aleida Schot, Eva van Santen, Charles B. Timmer. – 509 blz. – 1e druk: 1972. – Voor zover bekend maar eenmalig uitgegeven.

Ljeskow

Ljeskow, Nikolaj, Romans en verhalen. – vertaald door: Tom Eekman. – 855 blz. – 4e druk: 2001. – De eerste druk verscheen in 1957.

Pasternak

Pasternak, Boris, Brieven. – vertaald door: Petra Couvée. – 449 blz. – 1e druk: 2018.

Pasternak, Boris, Dokter Zjivago. – vertaald door: Aai Prins. – 685 blz. – 1e druk: 2016.

Pasternak, Boris, Gedichten. – vertaald door: Margriet Berg, Marja Wiebes. – 480 blz. – 1e druk: 2015. – Tweetalige editie.

Pasternak, Boris, Verhalen. – vertaald door: Froukje Slofstra. – 476 blz. – 1e druk: 2017.

Paustovski

Paustovski, Konstantin, Verhaal van een leven 1: Verre jaren – Onrustige jeugd. – vertaald door: Wim Hartog. – 645 blz. – 2e druk: 2017. – De eerste druk verscheen in 2017.

Paustovski, Konstantin, Verhaal van een leven 2: Begin van een onbekend tijdperk – De tijd van de grote verwachtingen. – vertaald door: Wim Hartog. – 506 blz. – 1e druk: 2017.

Paustovski, Konstantin, Verhaal van een leven 3: Sprong naar het zuiden – Boek der omzwervingen. – vertaald door: Wim Hartog. – 476 blz. – 1e druk: 2018.

Pisemski

Pisemski, A.F., Duizend zielen: Een roman in vier delen. – vertaald door: Bessie Schadee. – 506 blz. – 1e druk: 1972. – Voor zover bekend maar eenmalig uitgegeven.

Platonov

Platonov, Andrej, Verhalen. – vertaald door: Aai Prins. – 834 blz. – 1e druk: 2019.

Poesjkin

Poesjkin, deel 1-3. Deel 1 heet niet meer Verzamelde Werken maar krijgt afwijkende titel.

Poesjkin, A.S., Verzamelde Werken 1: Verzameld proza en dramatische werken. – vertaald door: Hans Leerink, Charles B. Timmer. – 724 blz. – 3e druk: 1984. – De eerste druk verscheen in 1958.

Poesjkin, A.S., Verzamelde Werken 2: Jewgeni Onegin: Roman in verzen. – vertaald door: W. Jonker. – 446 blz. – 1e druk: 1989. – Tweetalige editie. Aantekeningen door Charles B. Timmer.

Poesjkin, A.S., Verzamelde Werken 3: Brieven. – vertaald door: Sjifra Herschberg. – 503 blz. – 1e druk: 1988. – Keuze en commentaar: Karel van het Reve. Voorzien van namenregister. Voor zover bekend niet herdrukt in deze gebonden uitgave.

Poesjkin (nieuwe vertaling)

Poesjkin, A.S., Werken: Zijn beste gedichten, verhalen en sprookjes. – vertaald door: Hans Boland. – 899 blz. – 1e druk: 2018. – Dit is een geheel nieuwe samenstelling en vertaling in één deel.

Saltykow

Saltykow, Michail Jewgrafowitsj, De familie Golowljow. – vertaald door: Eva van Santen. – 310 blz. – 2e druk: 1987. – De eerste druk verscheen in 1972.

Toergenjew

Toergenjew, deel 1-5. De delen 1 en 3 zijn latere drukken, die al de nieuwe naamconventie volgen en er anders uitzien.

Toergenjew, I.S., Verzamelde Werken 1: Vaders en zonen – Roedin – Aan de vooravond – Adelsnest. – vertaald door: Karel van het Reve. – 636 blz. – 6e druk: 2008. – De eerste druk verscheen in 1955. Binnenwerk is nog conform oude naamspelling (w), band en stofomslag conform nieuwe naamspelling (v).

Toergenjew, I.S., Verzamelde Werken 2: Jagersverhalen en andere verhalen. – vertaald door: Wils Huisman. – 680 blz. – 3e druk: 1989. – De eerste druk verscheen in 1955.

Toergenjew, I.S., Verzamelde Werken 3: Verhalen [o.a. Eerste liefde]. – vertaald door: Carl Ebeling, Rebecca Ebeling. – 772 blz. – 5e druk: 2006. – De eerste druk verscheen in 1955. Binnenwerk is nog conform oude naamspelling (w), band en stofomslag conform nieuwe naamspelling (v).

Toergenjew, I.S., Verzamelde Werken 4: Rook – Een maand buiten – Nieuwe gronden. – vertaald door: Karel van het Reve. – 607 blz. – 3e druk: 1986. – De eerste druk verscheen in 1958.

Toergenjew, I.S., Verzamelde Werken 5: Brieven. – vertaald door: Arie van Ent, Jan Timmers. – 416 blz. – 1e druk: 1988.

Toergenjew, deel 1-5. De delen 1 en 3 zijn latere drukken, die ook een buikbandje hebben.

Tolstoj

Tolstoj, de oudere vertaling. De delen 3 en 4 (Oorlog en vrede) ontbreken nog

Tolstoj, L.N., Verzamelde Werken 1: Verhalen en novellen. – vertaald door: Hans Leerink. – 767 blz. – 3e druk: 1994. – De eerste druk verscheen in 1967.

Tolstoj, L.N., Verzamelde Werken 2: Verhalen en Novellen [o.a. De Dekabristen, Cholstomjer, De dood van Iwan Iljitsj]. – vertaald door: Bessie Schadee. – 678 blz. – 4e druk: 2006. – De eerste druk verscheen in 1970.

*Tolstoj, L.N., Verzamelde Werken 3: Oorlog en vrede, 1. – vertaald door: René de Vries. – 756 blz. – 1e druk: 1966.

*Tolstoj, L.N., Verzamelde Werken 4: Oorlog en vrede, 2. – vertaald door: René de Vries. – 771 blz. – 1e druk: 1966.

Tolstoj, L.N., Verzamelde Werken 5: Anna Karenina. – vertaald door: Huisman, Wils. – 940 blz. – 5e druk: 1994. – De eerste druk verscheen in 1965.

Tolstoj, L.N., Verzamelde Werken 6: Verhalen en novellen [o.a. Kreutzersonate; Dagboek van een krankzinnige. – vertaald door: Wils Huisman, Hans Leerink, Charles B. Timmer. – 576 blz. – 4e druk: 2001. – De eerste druk verscheen in 1966. De 4e, herziene druk is opnieuw gezet en volgt de nieuwe naamspelling (v in plaats van w).

Tolstoj, L.N., Verzamelde Werken 7: Toneelwerken. – vertaald door: Tom Eekman. – 811 blz. – 1e druk: 1966.

Tolstoj, L.N., Verzamelde Werken 8: Opstanding. – vertaald door: Hans Leerink. – 495 blz. – 2e druk: 1987. – De eerste druk verscheen in 1972.

Tolstoj, twee delen uit de oudere vertaling met buikbandje

Tolstoj (nieuwe vertaling)

De totnogtoe verschenen delen uit de nieuwe vertalingen van Tolstojs werken

Tolstoj, L.N., Verzamelde Werken 1: Verhalen en novellen 1851-1863. – vertaald door: Yolanda Bloemen, Marja Wiebes, Froukje Slofstra. – 761 blz. – 1e druk: 2015. – Nieuwe vertaling. Bevat de verhalen uit de vroege jaren.

Tolstoj, L.N., Verzamelde Werken 2: Verhalen en novellen 1883-1910 [o.a. Cholstomer; De Kreutzersonate; De dood van Ivan Iljitsj; Dekabristen; Hadzji Moerat]. – vertaald door: Yolanda Bloemen, Marja Wiebes, Froukje Slofstra. – 672 blz. – 1e druk: 2015. – Nieuwe vertaling, met andere indeling dan de eerdere vertaling van de Russische Bibliotheek. Nawoord door Yolanda Bloemen.

Tolstoj, L.N., Verzamelde Werken 3: Oorlog en vrede, 1. – vertaald door: Yolanda Bloemen, Marja Wiebes. – 770+XXIV blz. – 2e druk: 2006. – Nieuwe vertaling. De eerste druk hiervan verscheen in 2006.

Tolstoj, L.N., Verzamelde Werken 4: Oorlog en vrede, 2. – vertaald door: Yolanda Bloemen, Marja Wiebes. – 834 blz. – 1e druk: 2006. – Nieuwe vertaling. De eerste druk hiervan verscheen in 2006.

De totnogtoe verschenen delen uit de nieuwe vertalingen van Tolstojs werken, met buikbandje voor deel 1 en 2.

Tsjechow

Tsjechow, oudere vertaling, delen 1 tot en met 4

Tsjechow, Anton P., Verzamelde Werken 1: Verhalen 1882-1886. – vertaald door: Charles B. Timmer. – 674 blz. – 1e druk: 1953.

Tsjechow, Anton P., Verzamelde Werken 2: Verhalen 1886-1887. – vertaald door: Charles B. Timmer. – 677 blz. – 3e druk: 1976. – De eerste druk verscheen in 1954.

Tsjechow, Anton P., Verzamelde Werken 3: Verhalen 1887-1891. – vertaald door: Charles B. Timmer. – 607 blz. – 3e druk: 1979. – De eerste druk verscheen in 1955.

Tsjechow, Anton P., Verzamelde Werken 4: Verhalen 1892-1895. – vertaald door: Charles B. Timmer. – 654 blz. – 2e druk: 1967. – De eerste druk verscheen in 1957.

Tsjechow, oudere vertaling, delen 5 tot en met 7

Tsjechow, Anton P., Verzamelde Werken 5: Verhalen 1896-1903 + Verhalen uit de jaren 1880-1887. – vertaald door: Charles B. Timmer. – 799 blz. – 3e druk: 1978. – De eerste druk verscheen in 1958.

Tsjechow, Anton P., Verzamelde Werken 6: Toneelwerken. – vertaald door: Charles B. Timmer. – 668 blz. – 5e druk: 1994. – De eerste druk verscheen in 1956.

Tsjechow, Anton P., Verzamelde Werken 7: Notities en brieven. – vertaald door: Tom Eekman. – 666 blz. – 3e druk: 1994. – De eerste druk verscheen in 1956.

Tsjechov (nieuwe vertaling)

Tsjechow, nieuwe vertaling, delen 1 tot en met 5 (verhalen)

Tsjechov, Anton P., Verzamelde Werken 1: Verhalen 1879-1885 & [de roman] Drama op de jacht. – vertaald door: Tom Eekman, Aai Prins, Anne Stoffel. – 587 blz. – 2e druk: 2008. – Nieuwe vertaling. De eerste druk hiervan verscheen in 2005.

Tsjechov, Anton P., Verzamelde Werken 2: Verhalen 1885-1886. – vertaald door: Tom Eekman, Aai Prins, Anne Stoffel. – 597 blz. – 1e druk: 2005. – Nieuwe vertaling.

Tsjechov, Anton P., Verzamelde Werken 3: Verhalen 1887-1888. – vertaald door: Tom Eekman, Aai Prins, Anne Stoffel. – 621 blz. – 2e druk: 2010. – Nieuwe vertaling. De eerste druk hiervan verscheen in 2006.
Tsjechov, Anton P., Verzamelde Werken 4: Verhalen 1889-1894. – vertaald door: Tom Eekman, Aai Prins, Anne Stoffel. – 630 blz. – 1e druk: 2008. – Nieuwe vertaling.

Tsjechov, Anton P., Verzamelde Werken 5: Verhalen 1894-1903. – vertaald door: Tom Eekman, Aai Prins, Anne Stoffel. – 634 blz. – 1e druk: 2010. – Nieuwe vertaling.

Tsjechow, nieuwe vertaling, delen 1 tot en met 5 (verhalen) met buikbandjes

Tsjechov, Anton P., Verzamelde Werken 6: Toneel. – vertaald door: Yolanda Bloemen, Marja Wiebes. – 1240 blz. – 1e druk: 2013. – Nieuwe vertaling, complete editie.

De oude en de nieuwe vertaling van Tsjechovs toneelwerken. De nieuwe is een stuk dikker en vermeldt niet meer het deelnummer 6.