Inleiding

Bij het samenstellen van de bibliografie van de Grote Bellettrie Serie komt men algauw ook in aanraking met de Kleine Bellettrie Serie, vooral omdat er enkele uitgaven zijn verschenen die men tot beide series zou kunnen rekenen: vanwege eerdere uitgave en formaat tot de Kleine, en vanwege de gekleurde omslagen tot de Grote. Als bijvangst van voorgaande onderzoekingen bied ik hieronder een lijst aan van de Kleine Bellettrie Serie, die een stuk beknopter is dan die van de Grote Bellettrie Serie.

Kenmerkend voor de Kleine Bellettrie Serie zijn de crèmekleurige omslagen met variatie in de kleur en uitlijning van de auteursnaam en titel. Ze zijn daarmee soberder en veelal een stuk dunner dan hun grote broers. De omslagen zijn gevoelig voor verkleuring.

Verantwoording

De Kleine Bellettrie Serie verscheen van 1969 tot en met 1986. Vanaf ca. 2000 heeft de uitgeverij, enigszins misleidend, opnieuw een reeks boekjes uitgebracht onder deze serienaam. Een deel daarvan is een herdruk van oudere titels, een deel nieuwe titels of vertalingen. In onderstaande lijst beperk ik mij tot de 30 titels die in de oorspronkelijke reeks zijn verschenen. In onderstaande lijst is alleen de eerste druk van de gebonden uitgave opgenomen.

Ik verzamel zelf deze serie niet en beschik slechts over een enkel deel (men moet ergens zichzelf beperken). De lijst is dus tot stand gekomen op basis van desk research. Voor de gebruikte bronnen, zie de verantwoording in de bibliografie van de Grote Bellettrie Serie.

De lijst

Babel, Isaak, Toneel. Vertaald uit het Russisch door Charles B. Timmer, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1969. 1e druk – gebonden, 135p.

Berge, H.C. ten, Gedichten. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1969. 1e druk – gebonden, 132p.

Berge, H.C. ten, Matglas. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1982. 1e druk – gebonden, 96p. – Gewijzigde 2e druk van Een geval van verbeelding.

Bloem, J.C., Poëtica. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1969. 1e druk – gebonden, 84p.

Boutens, P.C., Vergeten liedjes. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1970. 1e druk – gebonden, 71p.

Canetti, Elias, Het andere Proces. Kafka’s brieven aan Felice. Vertaald uit het Duits door Theo Duquesnoy, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1971. 1e druk – gebonden, 133p. – Herziene, 2e druk in 1982.

Canetti, Elias, Stemmen van Marrakesch. Kanttekeningen bij een reis. Vertaald uit het Duits door Theo Duquesnoy, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1969. 1e druk – gebonden, 110p.

Gombrowicz, Witold, De rat. Vertaald uit het Pools door Paul Beers, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1971. 1e druk – gebonden, 136p. – Vertaling van een selectie uit Bakakai, 1957. Oorspronkelijke Nederlandse uitgave bij Polak & Van Gennep, 1967.

Gombrowicz, Witold, Met voorbedachten rade. Vertaald uit het Pools door Paul Beers, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1969. 1e druk – gebonden, 133p.

Grenier, Jean, De eilanden. Vertaald uit het Frans door Mechtilt Greiner, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1979. 1e druk – gebonden, 103p. – Voorwoord van Albert Camus.

Hofmannsthal, Hugo von, De vrouw zonder schaduw. Vertaald uit het Duits door Jacques Hamelink, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1972. 1e druk – gebonden, 181p.

Hooft, P.C., Sonnetten. Reden vande Waerdicheit der Poesie. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1971. 1e druk – gebonden, 99p.

Huysmans, J.-K., Op drift. Vertaald uit het Frans door Wim Raven, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1979. 1e druk – gebonden, 74p. – Ongewijzigde herdruk in 1980.

Kalidasa, Wolkbode & Kringloop der jaargetijden. Vertaald uit het Sanskrit door J. Loman, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1971. 1e druk – gebonden, 89p. – Oorspronkelijke uitgave van deze vertaling van Wolkbode in 1954.

Khayyam, Omar, Rubaiyat. Honderd kwatrijnen van Omar Khayyam. Vertaald uit het Perzisch door P.C. Boutens, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1969. 1e druk – gebonden, 108p. – Oorspronkelijke uitgave Van Dishoeck, 1913 en 2e druk in 1919. In de Kleine Bellettrie Serie 2e druk in 1981, herzien t.o.v. 1969.

Laforgue, Jules, Hamlet. Of de gevolgen der kinderliefde. Vertaald uit het Frans door J. Slauerhoff, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1970. 1e druk – gebonden, 47p.

Mallarmé, Stéphane, Gedichten. Vertaald uit het Frans door Paul Claes, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1986. 1e druk – gebonden, 86p.

Michelangelo, Sonnetten. Vertaald uit het Italiaans door Frans van Dooren, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1986. 1e druk – gebonden, 109p.

Musil, Robert, Drie vrouwen. Vertaald uit het Duits door Jacques Hamelink, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1969. 1e druk – gebonden, 121p.

Oudshoorn, J. van, Bezwaarlijk verblijf. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1969. 1e druk – gebonden, 215p. – Uitgegeven naar het handschrift, toegelicht en van een levensschets voorzien door W.A.M. de Moor. – Oorspronkelijke uitgave Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1965 (in de reeks Kartons).

Petrarca, Francesco, Sonnetten. Vertaald uit het Italiaans door Frans van Dooren, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1979. 1e druk – gebonden, 108p. – In 1981 verscheen een 2e, herziene druk.

Plato, Het Symposium. Een gesprek over de liefde. Vertaald uit het Grieks door D. Loenen, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1970. 1e druk – gebonden, 104p. – Dit is de 3e druk van deze vertaling, 1e druk in de Kleine Bellettrie Serie.

Presser, J., Orpheus en Ahasverus. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1969. 1e druk – gebonden, 80p. – Dit is de 4e druk van deze titel, maar 1e druk in Kleine Bellettrie Serie.

Roth, Joseph, Biecht van een moordenaar. Vertaald uit het Duits door Theo Duquesnoy, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1971. 1e druk – gebonden, 174p.

Schendel, Arthur van, Zes vertellingen. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1969. 1e druk – gebonden, 86p.

Shakespeare, William, Sonnetten. Vertaald uit het Engels door W. van Elden, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1986. 1e druk – gebonden, 160p.

Verspoor, Dolf, Folgore’s maanden. Vertaald uit het Italiaans door Dolf Verspoor, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1970. 1e druk – gebonden, 38p. – Oorspronkelijk uitgegeven als De maanden onzer jaren van Folgore da San Gimignano, L.J.C. Boucher, 1958, herdruk 1960. De uitgave in de Kleine Bellettrie Serie is een ongewijzigde herdruk daarvan. De titel op het omslag is om typografische redenen verkort. In 1987 opgenomen in Romaanse sonnetten. Folgore da San Gimignano, Luis de Camões, Francisco de Quevedo, Meulenhoff, 1987.

Werfel, Franz, Niet de moordenaar…. Vertaald uit het Duits door Pieter Beek, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1972. 1e druk – gebonden, 185p.

Yourcenar, Marguerite, Alexis. Of de verhandeling over de vergeefse strijd. Vertaald uit het Frans door Theo Kars, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1971. 1e druk – gebonden, 105p. – In 1981 verscheen een 2e, herziene druk.

Yourcenar, Marguerite, Vertellingen uit het Oosten. Vertaald uit het Frans door Jenny Tuin, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1982. 1e druk – gebonden, 107p.