Grote Bellettrie Serie – een bibliografie

Zoals bekend is Athenaeum – Polak & Van Gennep “hofleverancier” van fraai vormgegeven literaire reeksen. Eerder gaven we op deze website overzichten van de Baskerville Serie en de Gouden Reeks. De meest recent gestarte luxe reeks is de Perpetua. Een al wat langer bestaande reeks, die niet mag ontbreken bij liefhebbers, is de Grote Bellettrie Serie, waarin met name “moderne klassieken” (d.w.z. vanaf ca. 1800) zijn opgenomen.

Het fraaie aan de reeks is de veelkleurige eenvormigheid. Terwijl de Gouden Reeks en de Baskerville Serie opvallen door hun typerende goudkleurige respectievelijk crèmekleurige omslagen, valt de Grote Bellettrie Serie op door de veelkleurigheid. De eenheid is bewaard door de typografie en het typerende rechthoekige vlak op het omslag, zoals bijvoorbeeld hieronder te zien is.

Bij de oudste delen is die rechthoek overigens in verhouding kleiner en zijn de marges groter. Zie o.a. Anatole France en Hans Henny Jahnn hieronder.

Onderaan dit artikel heb ik een uitgebreide verantwoording opgenomen over het tot stand komen van deze bibliografie en een stukje achtergrond en geschiedenis van de reeks.

Lees verder

Verlokkende catalogi & folders

Sommige uitgevers geven niet alleen maar mooie boeken(reeksen) uit, maar ook mooie catalogi en folders over die boeken(reeksen). Een aantal van deze zijn het bewaren waard.

Mijn verzamelwoede is vrij exclusief gericht op boeken. Met enige verbazing kijk ik soms naar andere bibliofielen, die ook allerlei randverschijnselen verzamelen, zoals parafernalia van schrijvers (van teennagels tot en met gedragen kleding), t-shirts met gedichten, postzegels van schrijvers of boeken, objecten in de vorm van een boek, boekenleggers, boekensteunen in de meest bizarre vormen, et cetera.

Ik heb daarop één uitzondering: ephemera, veelal promotiemateriaal, oftewel: catalogi, folders, prospectussen, uitgeverskaartjes. Ja, het is weer papier, en vaak zijn het ook weer kleine boekjes. Daarvoor heb ik dan toch weer een zwak.

Lees verder

Boom Grote Klassieken – een bibliografie

Uitgeverij Boom heeft een heel fonds aan filosofische titels, waaronder twee series met klassieken. Zowel de Kleine Klassieken als de Grote Klassieken bevatten sleutelteksten uit de filosofie, van de oudheid tot en met de 21e eeuw.

Enkele fraaie uitgaven uit het fonds van Boom Filosofie

In deze aflevering wordt een overzicht gegeven van de titels verschenen in de reeks Grote Klassieken, waarop de uitgeverij terecht trots is:

“In de reeks Grote Klassieken zijn de sleutelwerken bijeengebracht van toonaangevende denkers die de filosofie en geesteswetenschappen blijvend hebben gevormd. Deze onmisbare boeken maken van uw boekenkast een bibliotheek.”

De boeken zijn fraai uitgegeven, in stevig linnen band, met stofomslag en luxe leeslint.

De reeks is begonnen in 2005 en tot op de dag van vandaag (mei 2020) verschijnen er nieuwe delen. Het zijn doorgaans goede vertalingen van belangrijke filosofische teksten, al had hier en daar nog iets beter eindredactie van de tekst kunnen plaatsvinden.

Lees verder

De Baskerville Serie – een bibliografie

Een van de allermooiste literaire reeksen van Nederland, op de markt gebracht door uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep is de Baskerville Serie.

Evenals de reeks Ambo-Klassiek (zie de bibliografie van die reeks) zijn het fraai vormgegeven boeken, gebonden in zwart linnen. Ambo-Klassiek heeft de kenmerkende rode stofomslagen, de Baskerville Serie heeft altijd een crèmekleurig stofomslag. In de meeste gevallen sieren lichtrode letters het omslag. Enkele delen (veelal middeleeuwse literatuur) hebben een groene belettering. De meeste titels zijn gebonden, een enkele titel is paperback. Veel van de recenter verschenen titels zijn voorzien van een afneembaar buikbandje, vaak kleurig geïllustreerd, dat nog net iets extra’s toevoegt, zonder afbreuk te doen aan de uniformiteit van de reeks; in de lijst hieronder worden enkele voorbeelden getoond uit mijn eigen collectie.

Inhoud van de reeks

De Baskerville Serie is gewijd aan de literaire en filosofische klassieken uit de westerse cultuur. Met name tussen de eerst verschenen titels in de reeks zitten enkele moderne werken, veelal eigenzinnige keuzes van Johan Polak, zoals Niels Kobet (= Frits Bolkestein), de dichter Kavafis, Arthur Rimbaud, Elias Canetti, Gerard Reve, Ida Gerhardt, Chris Geel en Frits Staal.

De laatste jaren is het veel consequenter een verzameling geworden van auteurs uit de oudheid of de vroege middeleeuwen. De meeste vertalingen zijn dan ook uit het Grieks of Latijn, een enkele titel is vertaald uit het (oud- of middel-) Frans of Duits. De laatste jaren komen ook minder bekende auteurs uit de oudheid aan bod. Van sommige titels is meer dan één vertaling in de reeks beschikbaar.

Twee titels zijn in groter formaat uitgegeven en heten ook Grote Baskerville Serie: Vergilius en Ovidius.

Behalve dat Ambo-Klassiek en Baskerville in zekere zin met elkaar concurreerden, werkten ze soms ook samen, bijvoorbeeld bij titels van Dante en Augustinus. Sommige, identieke delen zijn zelfs in beide stofomslagen te vinden, zoals hieronder is te zien.

Lees verder

Je moet vooral niet lezen ~ Pierre Bayard

Wie herkent het niet, de schaamte bepaalde klassiekers uit de (westerse) literatuur (nog) niet gelezen te hebben? Hoeveel mensen hebben nu daadwerkelijk de Ilias & Odysseia van Homeros van kaft tot kaft gelezen, of Ulysses van James Joyce, Der Zauberberg van Thomas Mann, Oorlog en vrede van Tolstoj of zelfs maar De boeken der kleine zielen van Couperus?

Toch beweren mensen vaak dat ze de betreffende klassieker aan het herlezen zijn, waarmee ze de suggestie (proberen te) wekken dat ze het betreffende boek vanzelfsprekend al een keer gelezen hebben.

Lees verder